Dal 1957 al 1966:

1958

L'ora de' quaiôn

1959

E cmanda la Frênza

1960

La camisa d'la Madona

1960

Quand cal và in vilegiatura

1961

Che taramot d'nostra nona

1961

La fameja d'Imbarlé

1962

Pesgh... e mlou
ogni frut a la su stasou

1962

A la stazion

1962

La biduneda

1964

L'ingambarlé

1965

La fameja d'Imbarlé